P&O advies

Bedrijven ontwikkelen zich continu door. Om de veranderingsprocessen die daarmee gepaard gaan goed te laten verlopen, kunt u aankloppen bij Q & D Consultancy. Onze deskundigheid is het geven van een gefundeerd P&O-advies en een gerichte ondersteuning. Hierbij staat voorop wat u met uw organisatie voor ogen heeft voor de toekomst. Wat zijn de gevolgen voor de organisatiestructuur, de te hanteren managementstijl en het gedrag en de houding van de werknemers? Deze zaken, maar ook meer, bespreken we met u en aan de hand hiervan stellen we een voor uw organisatie werkbaar actieplan op.

De P&O-adviezen die wij verstrekken zijn gebaseerd op een jarenlange P&O-ervaring in de praktijk. Samen met u bespreken we wat er moet gebeuren en hoe daar voor uw organisatie de beste invulling aan kan worden gegeven. De zorgvuldigheid die wij betrachten bij het geven van P&O-advies en ondersteuning is vanzelfsprekend. Ieder bedrijf heeft zijn eigen processen en bedrijfscultuur. Daar houden wij terdege rekening mee. Wij komen met structurele oplossingen voor uw personeelsbeleid, waarbij kennisoverdracht een belangrijk onderdeel vormt in onze aanpak.

Onze P&O-adviezen zijn er ook vooral op gericht om de personeelsleden helderheid te verschaffen over de nieuwe werkwijze(s). Voor vragen over P&O-advies kunt u ons via tel. 06 53 607 195 en info@qdconsultancy.nl bereiken.